Нуриел Рубини в България. Възможности за растеж на една малка икономика в глобализирания свят
26 февруари, 2013. Големите въпроси имат отговори

Въпросите зададени до този момент:Христо Христов, Обединена Българска Банка
Последната световна криза поставя под въпрос устоите на съществуващата банкова система в световен мащаб. Все по-често се споменава "споделения риск" при банкирането. На хоризонта се появяват и се разрастват компании с т.н. P2P /peer-to-peer/lending, което заема микро кредитирането и част от кредитирането на малки предприятия.
Банките, приемащи принципите на ислямското банкиране, нарастват с всяка изминала година.

Въпрос: Господин Рубини, смятате ли, че банки или институции, залагащи на "споделения риск", биха променили устоите на съществуващата банкова система и ако да, до каква степен това влияние може да намали влиянието на едни последващи кризи?

Борислав Инчев, Анжелус Естейт АД
Какви мерки трябва да се предприемат, за да се създаде подходяща бизнес среда за растеж на българската икономика?
Какво бихте препоръчали- намаляване на корпоративен данък, освобождаване на нови инвеститори от плащане за определен период на осигуровки на работещите, друго?
Според вас кое е по-правилно- да се търсят начини за стимулиране на вътрешното търсене или да се подпомагат експортноориентирани компании?
Какво трябва да е бъдещето на българската икономика- икономика на производството, на услугите или на земеделието, като вземете в предвид сегашното състояние?
Можете ли да сравните България с друга страна и ако да с коя бихте я сравнили?
Мислите ли, че България има конкурентно предимство и какво е то?


Йосиф Зашев, Université Paris Dauphine
Какъв ще е ефектът на следните фактори върху бъдещото развитие на България и какви мерки според вас трябва да се предприемат, за да се справим с тях?

- негативен демографски ръст: България е със най-слаб демографски ръст в Европа, около -5.1% през 2011 г.

- некачествена политическа власт: повечето политици в България са хора с тъмно минало, свързани с корупция, организирана престъпност, силови групировки, държавна сигурност, пране на пари, наркотици, проституция, итн.

- некачествени система за здравеопазване, съдебна система, законодателна система и публична администрация

- висока младежка безработица: България е с най-висока безработица сред младежите в Европа, около 25% за 2012 г.

- изтичане на мозъци: България е изгубила около 40 млрд. лева от "изтичането на мозъци" в чужбина като цели сектори от българската икономика изпитват остър дефицит на кадри.

Людмил Кирилов Томов, Синя Лнта ООД
Господин Рубинир,смятате ли,че е в интерес на обществото хора от непроизводствената сфера/футбулисти,певци,артисти,ченовници и др./да получават повече пари от хората от праизводствената сфера.

Весела Георгиева, Ню Пойнт Консултинг
Възможен ли е плавен, но стабилен икономически ръст в България през следващите 5 години? Как може да се постигне ръст на икономиката през следващите 5 години? Кои са перспективните сфери за българския бизнес?

Питащият
Как според вас ще завърши войната на валутите, и изобщо състезанието по мизерия за глобалната икономика и за една малка недоразвита икономика? Как и дали изобщо е възможно постигане на равновесие между растящата производителност на труда, доходите и търсенето. Възможно ли е в условията на глобална икономика да се стимулира търсенето и да се намери равновесие между доходи и печалби.

Димитър, AEF
Роден съм и съм израснал в България, но напуснах страната през 92 г., тъй като страната се потопи в "демократичен" процес на унищожаване на икономиката си, построена от социалистическата система. Напуснах САЩ (като получил образованието си в страната икономист), след като прекарах 17 години там убеден, че системата на FED е обрекла страната към неизбежна икономическа смърт. Колко подготвено е, според вас, американското население за предстоящите десетилетия на бедност?

Апостол Попов, Финанс капитал АД
Г-н Рубини, смятате ли, че частните пенсионни фондове имат бъдеще или трябва да бъдат национализирани?

Владимир Мирчев, Ви Ейч Ем Кепитъл Кънсълтинг
Как новите демокрации, които се характеризират със слаби институции, да се справят с корупцията и организираната престъпност?

Георги Гушлеков, Асоциация за иновативно развитие
Може ли една малка икономика да расте в условията на глобализиран свят без иновациите да бъдат основен неин двигател? Каква е ролята на държавата в иновативното развитие на икономиката? Къде е границата между държавата и частния сектор в глобализирания свят?

Иван Иванов
Почти пет години са изминали от началото на т. нар. криза на държавния дълг. Изглежда, това, което е постигнато е само да взриви друг балон. Правителствата не изглежда да са научили уроците, че няма безплатен старт, че животът на кредит не е устойчив и, че не може икономиката да расте с печатане на пари. Не сте ли съгласни, че ако Гърция беше оставена да се провали през 2008/2009, Европа щеше да е много по-добре сега?

Ани Гешева
Какъв ще бъде ефектът от евентуален Grexit за България? Бихте ли казали, че валутния борд в България е успешен?Обобщени въпроси от бизнеса
Ако използваме добре познатият SWOT анализ – какво бихте посочили за икономиката на България?


Доколко политическото управление и структурата на икономиката могат да опровергаят твърдението, че малките икономики, както и малките фирми са от една страна много зависими от големите, но от друга страна са по-гъвкави от големите при справянето с последствията от финансовата криза?


Отмина ли модата на пенсионното осигуряване с дефинирани пенсии или просто няма източник на средства за плащане на щедрите обещания, съответно системата с дефинираните вноски е без алтернатива?


Влияние на кризата на публичните дългове и влошените демографски характеристики върху пенсионните системи (експлицитни и имплицитни дефицити)


Може ли дисбаланси в демографията (хората живеят все по-дълго и едновременно с това и раждаемостта спада) да са източник на криза?


Бедността като ограничение пред растежа и как да се преодолее?


Да очакваме ли ускоряване на инфлацията, която да обезцени и дълговете и спестяванията?


Каква е ролята на политическите лидери за създаване на предпоставки за кризи, както и за тяхното последващо разрешаване?


Ако приемем вашето твърдение, че в настоящият глобален свят кризите ще бъдат все по-често и по-силно явление, то можем ли да очакваме да продължи процеса на глобализация, поставяйки икономиките в още по-уязвимо положение и зависимост?


Естеството на проблема Фискален Клиф и неговото отражение върху ЕС и конкретно България.


Да бързаме ли с присъединяването си към ЕМС?


Какво влияние оказва кризата в съседна Гърция върху икономиката на България?


Какво е икономическото и политическо бъдеще на ЕС и съответно влиянието му върху България?


Как виждате развитието на кризата в следващите няколко години и отражението и върху капиталовите пазари?